Empresa

Des de fa més de 75 anys, Minerals i Derivats serveix minerals no metàl·lics a empreses de múltiples sectors amb una única finalitat: ser el soci que soluciona les seves necessitats pel que fa a materials i servei.

És un repte que està vigent des del primer dia i per al qual innovem constantment en nous productes, aplicant sempre les més estrictes normatives de qualitat i respecte mediambiental.

Fundada el 1942 per Salvador Torras Font a I’Arboç (Tarragona) els inicis es van centrar en l’extracció i comercialització del carbonat càlcic de les nostres mines, per progressivament ampliar l’activitat cap a més gammes de productes. Ja des d’un principi, la nostra vocació de servei i les necessitats del mercat van orientar part de la nostra activitat més enllà de les nostres fronteres.

Seguint aquesta política, durant els vuitanta vam adquirir mines de Caolí i Mica per ampliar gammes de productes i oferir un excel·lent ventall de possibilitats per als nostres clients. Augmenten els productes, l’experiència i els clients.

Els anys noranta suposen tant la consolidació i expansió de l’empresa com de la gamma de productes, representants i clients, i alhora dels sectors: pintura, ceràmica, paper o automoció.

Vostès necessiten qualitat, regularitat i servei: els oferim experiència, compromís i el Certificat d’Assegurament de la Qualitat ISO 9001:2015 per QSCert.

Avui. Les noves tecnologies, els nous materials, els nous productes, els nous processos de fabricació, envasat i distribució, les noves tècniques comercials unides a l’experiència en el sector, el coneixement dels mercats nacionals i internacionals; l’optimització de recursos … en definitiva: el millor del segle XX i del XXI s’uneixen en minerals i Derivats, SA per aportar-li el que vostè necessita.

Minerals i Derivats li oferim, en un sol proveïdor, la gran majoria de minerals no metàl · lics que la seva empresa pot necessitar.

El nostre compromís és la seva satisfacció.