Metacaoli

DESCRIPCIÓ

El metacaolí, segons la seva mida de partícula, és un producte amb altes propietats puzolàniques obtingut per activació tèrmica del caolí (forn de calcinació rotatiu a temperatura controlada) i la posterior micronització del producte ultrafin. És un silicat d’alumini deshidroxilat, d’estructura amorfa, partícules no cristal·lines que comprenen una gran finesa lamel·lar.

S’utilitza principalment com a additiu puzolànic de morters i formigons a base de ciment pòrtland o calç.

ENVÀS

Pots contactar amb nosaltres perquè et subministrem el producte en l’embalatge que millor s’adapti a les teves necessitats.